دخترانِ آفتاب

السلام علیک یافاطمة الزهراء

دخترانِ آفتاب

السلام علیک یافاطمة الزهراء

قربه الی الله...

چهارشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۰۶ ب.ظ


××: طیبه با خنده، طوری که دوستمون ناراحت نشه، گفت: ای بابا، مامانم میگن اینقدر خسیس نباشید؛ یکی به شما گفت : التماس دعا، شما نگید محتاجیم به دعا! بگید حاجتت روا...

این روزها نمیدونم در جوابِ التماسِ دعای دلم، بهش چی بگم! بگم محتاجم به دعا یا حاجتت روا!...

××: با توام

              ای لنگر تسکین!

          ای تکان های دل!

                             ای آرامش ساحل

   با توام

         ای نور!

                ای منشور!

  ای تمام طیف های آفتابی!

  ای کبود ارغوانی!

                      ای بنفشابی!

  با توام ای شور ای دلشوره ی شیرین

  با توام ای شادی غمگین

  با توام

        ای غم!

       غم مبهم!

  ای نمی دانم!

  هرچه هستی باش!

                        ای کاش...

  نه،جز اینم آرزویی نیست:

  هرچه هستی باش!

                        اما باش!


۹۲/۰۶/۲۰
خانم چادری