دخترانِ آفتاب

السلام علیک یافاطمة الزهراء

دخترانِ آفتاب

السلام علیک یافاطمة الزهراء

منو چادرم

شنبه, ۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۲۷ ب.ظ

با چادرم شوخی داریم

امروز پایش را از عمد گرفت به پایم ! خوردم زمین! وسط خیابان! سنگریزه ای دستم را خراشید.

غمگین روی صندلی افتاده ، ناراحت است... از دست خودش

دارم میبرم آبی بپاشم به سرو رویش

بخندد

بخندیم

با چادرم رفیقیم.


××: متن از خانم محبیان

×××: از پلک شیشه ای

××××: از م.م

۹۳/۰۸/۰۳
خانم چادری