دخترانِ آفتاب

السلام علیک یافاطمة الزهراء

دخترانِ آفتاب

السلام علیک یافاطمة الزهراء

۶ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

آه محرم اومد از راه (+)

هرچه می گذرد ، به تو نزدیک تر می شوم...

محرم ...

و بعد...

میرسم به اربعین و ...

هنوز نرسیده ام به پاهای خسته ای که آرامششان در گرو خاک های شفادهنده ی جاده ی رسیدن است.

چشم بازمیکنی و میبینی بازهم جامانده ای.


۲۶ آذر ۹۲ ، ۲۲:۳۸
خانم چادری

این روزها حرف از اربعین است و پاهایی که آسوده میرسند تا بهشت...

و قلب هایی که زودتر از زود رسیده اند و نشسته اند به نظاره ی طلبی دیگر...

همیشه همین طور است...

همیشه اول قلب ها عاشق می شوند...

تکه تکه می شوند...

وقتی به رویایش رسیدی، دعاکن تو را هم به رویایت برسانند...


مگر بی حسین(ع) می شود!

این روزها زمزمه ام شده .......
منو جدا شدن از کوی تو خدا نکند
۲۳ آذر ۹۲ ، ۲۰:۴۳
خانم چادری

وضع حجاب را،وضع عفاف را، وضع تقیدات و پایبندی را خانمها باید مراقبت کنند؛ این وظیفه است. خودنمائی و جلوه فروشی، یک لحظه است و آثار سوء آن برای کشور، برای جامعه، برای اخلاق،حتی برای سیاست ،آثار مخرب و ماندگار است؛ درحالی که ملاحظه ی عفاف، ملاحظه ی حدود شرعی در رفتار و حرکات بانوان، اگر چنانچه سختی ای داشته باشد، سختیِ کوتاهی است، اما آثارش، آثار عمیق و ماندگاری است. خود خانمها خیلی باید مراقبت کنند مسئله ی حجاب را، مسئله ی عفاف را؛ وظیفه ی آنهاست، افتخار آنهاست، شخصیت آنهاست.*
* : کتاب واجب فراموش شده (راهبردهای مقام معظم رهبری در زمینه ی امر به معروف و نهی از منکر)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضربدر نوشت

سطر سطر این کتاب پرهست از نکته های دقیق و خیلی مهم. من باب امر به معروف و نهی از منکر که همان طور هم از اسم کتاب پیداست، واقعا یک واجبِ فراموش شده ست  !هرآنچه دلتان بخواد از مسئله امر به معروف و نهی از منکر، از سخنان حضرت آقا دراین کتاب جمع آوری شده .

حتما بخوانید.

۲۱ آذر ۹۲ ، ۱۰:۱۳
خانم چادری
- چادری بود. در خیابان و محیط خارج از خانه همیشه چادر بر سر داشت و برای چادرش احترام قائل بود. محل کارش ، محیطی بود که  هر روز با افراد متفاوتی سر و کار داشت و پشت میز نشین بود. خیلی از صندلی اش جابجا نمی شد مگر برای استراحت و خوردن غذا. چادرش رو تا میکرد و میگذاشت در کیفش. معتقد بود که همکاران آقا مثل برادرش هستند و با مانتوی بلند و گشاد و مقنعه ی بلند ، لزومی به پوشیدن چادر نیست.

- چادری بود اما وقتی سوار ماشینش میشد، چادرش را تا میکرد و میگذاشت روی صندلی. میگفت هنگام رانندگی چادر برایش سخت است، دست و پاگیرش می شود.

- چادری بوداما وقتی مهمان داشتند یا مهمانی میرفتند، مانتوی بلند یا لباسی مناسب  میپوشید و چادرش را آویزان میکرد. معتقد بود پوشیدن چادر جلو نامحرم های فامیل لزومی ندارد اما باید جلوی نامحرم های غریبه چادر به سر کرد.

- چادری بود اما در کلاس چادرش رو تا میکرد و پشت صندلی اش، آویز میکرد معتقد بود در کلاس که سرجایم نشسته ام، الزامی به پوشیدن چادر نیست.

- چادری بود اما وقتی برای تفریح به کوه یا جنگل یا پارک می رفتند، چادرش را تامیزدو ...


××: نظر شما چیه؟ میشه هم چادری بود و هم نبود!!؟
××: نامحرمِ غریبه، چقدر نامحرم تر از نامحرمِ آشناست؟!
××: چقدر برای خدا چادر میگذاریم، نه برای خودمون!؟ (+)

۳۰ نظر ۱۵ آذر ۹۲ ، ۱۸:۱۲
خانم چادری

غبار ماتم تو آبرو بمن بخشید

به عالمی ندهم این غبار ماتم را
به نیم قطره ی اشک محبتت ندهم
اگر دهند به دستم تمام عالم را

                    به یمن گریه برای تو روز محشر هم

                          خموش میکنم از اشک خود جهنم را

                                اگر بناست دمی بی تو بگذرد عمرم

                                               هزار بار بمیرم نبینم آن دم را

منو جدا شدن از کوی تو خدا نکند

خدا هر آنچه کند از تو ام جدا نکند ...

«حدیث عشق تو دیوانه کرده عالم را، به خون نشانده دل دودمان عالم را»

موافقین ۱۳ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۲ ، ۲۰:۴۱
خانم چادری

هر خانمی میتواند یک بانوی نمونه باشد

بعضی ها هم به خاطر نمونه بودنشان جایزه دریافت میکنند و حتی در خبرها هم از آن ها یاد میشود.

اما...


۳۲ نظر ۰۲ آذر ۹۲ ، ۲۱:۳۰
خانم چادری