دخترانِ آفتاب

السلام علیک یافاطمة الزهراء

دخترانِ آفتاب

السلام علیک یافاطمة الزهراء

همه چیزم از اوست...

يكشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۳ ق.ظ

امروز فاطمه برایم تعریف میکرد:

پرنده ها با پرواز خودشون و نشون دادن اصل و ذات خود، قدرت پروردگار رو به نمایش میگذارند و این یعنی تسبیحِ پروردگار...__________

چقدر بابت هدیه های زیبایش تسبیحَش گفته ام!

چقدرش را ندیده ام!

چقدرش را حراجِ دیگران کرده ام!

مگر نباید امانت دارِ خوبی باشم!...

موافقین ۱۳ مخالفین ۰ ۹۲/۰۴/۲۳
خانم چادری