دخترانِ آفتاب

السلام علیک یافاطمة الزهراء

دخترانِ آفتاب

السلام علیک یافاطمة الزهراء

غنچه به باغ ایمن است،تا بُود اندر حجاب...

سه شنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۳۸ ق.ظ

حیا و عفاف و ستر و پوشش ، تدبیری ست که خود زن

با یک نوع الهام برای گران بها کردن خود و حفظ

موقعیت خود در برابر مرد به کار برده است*.
××: تیتر شعری از شاعر ناشناخته!

××: *استادِ شهید مرتضی مطهری


۹۲/۰۵/۰۱
خانم چادری