دخترانِ آفتاب

السلام علیک یافاطمة الزهراء

دخترانِ آفتاب

السلام علیک یافاطمة الزهراء

خودنمائی و جلوه فروشی

پنجشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۳ ق.ظ

وضع حجاب را،وضع عفاف را، وضع تقیدات و پایبندی را خانمها باید مراقبت کنند؛ این وظیفه است. خودنمائی و جلوه فروشی، یک لحظه است و آثار سوء آن برای کشور، برای جامعه، برای اخلاق،حتی برای سیاست ،آثار مخرب و ماندگار است؛ درحالی که ملاحظه ی عفاف، ملاحظه ی حدود شرعی در رفتار و حرکات بانوان، اگر چنانچه سختی ای داشته باشد، سختیِ کوتاهی است، اما آثارش، آثار عمیق و ماندگاری است. خود خانمها خیلی باید مراقبت کنند مسئله ی حجاب را، مسئله ی عفاف را؛ وظیفه ی آنهاست، افتخار آنهاست، شخصیت آنهاست.*
* : کتاب واجب فراموش شده (راهبردهای مقام معظم رهبری در زمینه ی امر به معروف و نهی از منکر)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضربدر نوشت

سطر سطر این کتاب پرهست از نکته های دقیق و خیلی مهم. من باب امر به معروف و نهی از منکر که همان طور هم از اسم کتاب پیداست، واقعا یک واجبِ فراموش شده ست  !هرآنچه دلتان بخواد از مسئله امر به معروف و نهی از منکر، از سخنان حضرت آقا دراین کتاب جمع آوری شده .

حتما بخوانید.

۹۲/۰۹/۲۱
خانم چادری